Skip to main content

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Step 3
Remove the two T8 Torx screws securing the upper bracket to the hard drive. Remove the upper bracket from the hard drive.
  • Remove the two T8 Torx screws securing the upper bracket to the hard drive.

  • Remove the upper bracket from the hard drive.

  • Remove the two T8 Torx pins from the other side of the hard drive.

上部ブラケットをハードドライブに固定しているT8トルクスネジを2本外します。

ハードドライブから上部ブラケットを取り外します。

ハードドライブの反対側にあるT8トルクスピンを2本外します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.