Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Slightly rotate the hard drive away from the outer case. Lift the hard drive off its two lower positioning pins and remove it from the outer case.
  • Slightly rotate the hard drive away from the outer case.

  • Lift the hard drive off its two lower positioning pins and remove it from the outer case.

Rimuovi l'hard disk dal contenitore esterno ruotandolo delicatamente.

Solleva l'hard disk sfilando i suoi due pernini di posizionamento inferiori e rimuovilo dal contenitore esterno.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.