Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Remove the two 1.3 mm Phillips #000 screws securing the home button bracket to the display assembly.
  • Remove the two 1.3 mm Phillips #000 screws securing the home button bracket to the display assembly.

  • NOTE: When reinstalling the two 1.3 mm Phillips #000 screws, take care not to over tighten them as they can penetrate the other side of the display.

Retirez les deux vis du support de maintien du bouton home : Deux vis Phillips #000 de 1,3 mm

ATTENTION : Lorsque vous remontez les deux vis Phillips 1,3 mm, assurez-vous de ne pas les serrer trop fort, car elles risquent de traverser l'écran.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.