Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 22 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 11
Remove the metal battery connector bracket from the iPhone.
Removing the battery connector bracket
  • Remove the metal battery connector bracket from the iPhone.

Retirez le cache métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.