Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 22 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 10
Remove the following two screws securing the metal battery connector bracket to the logic board:
Removing the battery connector bracket screws
  • Remove the following two screws securing the metal battery connector bracket to the logic board:

  • One 1.8 mm Phillips screw

  • One 1.6 mm Phillips screw

Retirez les deux vis suivantes qui attachent le cache métallique du connecteur de la batterie à la carte mère :

Une vis cruciforme #00 de 1,8 mm

Une vis cruciforme #00 de 1,6 mm

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.