Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 3
Use the flat end of a spudger to pry the optical drive ribbon cable connector up off the logic board.
  • Use the flat end of a spudger to pry the optical drive ribbon cable connector up off the logic board.

  • The connector is most easily removed when prying from the top or bottom of the connector.

  • Bend the optical drive ribbon cable back away from the logic board.

  • Be very careful when moving the optical drive ribbon cable as it is delicate and easily ripped.

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.