Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 153 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 19
Continue releasing the adhesive along the top edge of the iPad, and slide the opening pick around the top left corner. If the adhesive is warm enough, remove the iOpener from the iPad for convenience. However, if the adhesive is still quite sticky, re-heat the iOpener and lay it on the left edge while you work.
  • Continue releasing the adhesive along the top edge of the iPad, and slide the opening pick around the top left corner.

  • If the adhesive is warm enough, remove the iOpener from the iPad for convenience. However, if the adhesive is still quite sticky, re-heat the iOpener and lay it on the left edge while you work.

iPad上端に沿って接着剤を引き続き切開し、左上角周辺を開口ピックでスライドします。

接着剤が十分に温まっている場合、iOpenerをiPadから外してください。 接着剤に粘着性が残っている場合、iOpenerを再加熱してデバイス左端に載せます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.