Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 153 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 22
Using one of the opening picks, pry up the bottom right corner of the iPad and grab it with your fingers. Some of the adhesive along the perimeter of the iPad may have stuck back down again. If this is the case, slide a pick underneath the edge of the iPad where the front glass is still stuck and "cut" the adhesive.
  • Using one of the opening picks, pry up the bottom right corner of the iPad and grab it with your fingers.

  • Some of the adhesive along the perimeter of the iPad may have stuck back down again. If this is the case, slide a pick underneath the edge of the iPad where the front glass is still stuck and "cut" the adhesive.

Heble mit einem Opening Pick die rechte untere Ecke des iPads nach oben und ergreife es.

Teilweise kann der Kleber rund um das iPad wieder angezogen haben. Wenn das der Fall ist, fahre mit einem Pick unter die Kante des iPads, wo das Frontglas noch festklebt und "durchtrenne" den Kleber.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.