Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 153 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 20
Slide the opening pick along the left edge of the iPad, releasing the adhesive as you go. The adhesive is thin here due to the digitizer along the whole left side. Make sure the pick is not too deep (max 1/2 inch) 10 mm to prevent damaging the digitizer. The digitizer cable is located approximately  2" (50 mm) from the bottom of the iPad. Stop sliding the pick when you get ~2.25" (60 mm) from the bottom of the iPad. The digitizer cable is located approximately  2" (50 mm) from the bottom of the iPad. Stop sliding the pick when you get ~2.25" (60 mm) from the bottom of the iPad.
  • Slide the opening pick along the left edge of the iPad, releasing the adhesive as you go. The adhesive is thin here due to the digitizer along the whole left side. Make sure the pick is not too deep (max 1/2 inch) 10 mm to prevent damaging the digitizer.

  • The digitizer cable is located approximately 2" (50 mm) from the bottom of the iPad. Stop sliding the pick when you get ~2.25" (60 mm) from the bottom of the iPad.

iPad左端に沿って開口ピックをスライドさせ、接着剤を切開します。 左側全体に沿ってデジタイザが搭載されているため、接着剤は薄くなっています。 デジタイザの損傷を防ぐために、ピックを浅く(最大10 mm以下)差し込んでください。

デジタイザケーブルは、iPad下部から約50 mmの位置に搭載されています。iPad下部から約60 mm程度までスライドしたら、ここで開口ピックを止めます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.