Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 153 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 15
Continue releasing the adhesive along the bottom of the iPad, pulling the opening pick out far enough to go around the home button, and re-inserting it to a depth of 1/2 inch (10 mm) once the pick is past the home button. If the adhesive has cooled too much along the bottom edge, reheat the iOpener to warm the adhesive where you are working. Do not heat the iOpener more than a minute at a time, and always allow at least two minutes before reheating it.
  • Continue releasing the adhesive along the bottom of the iPad, pulling the opening pick out far enough to go around the home button, and re-inserting it to a depth of 1/2 inch (10 mm) once the pick is past the home button.

  • If the adhesive has cooled too much along the bottom edge, reheat the iOpener to warm the adhesive where you are working.

  • Do not heat the iOpener more than a minute at a time, and always allow at least two minutes before reheating it.

iPad下部に沿って接着剤を切開し、ホームボタンの周辺では開口ピックの大部分を引き抜いて、わずかな先端だけ差し込むようにします。ホームボタンを通過したら、10 mmの深さまで再挿入します 。

接着剤が下端に沿って冷却されている場合、再度iOpenerを準備して、接着剤を温めてください。

iOpenerを電子レンジで1分以上加熱しないでください。再度加熱する前に、必ず2分以上開けてください。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.