Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 153 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 10
Before removing the first opening pick from the bottom corner of the iPad, insert a second pick under the right edge of the front glass to keep the adhesive from re-adhering. Re-heat the iOpener, and move it to the top  edge of the iPad.
  • Before removing the first opening pick from the bottom corner of the iPad, insert a second pick under the right edge of the front glass to keep the adhesive from re-adhering.

  • Re-heat the iOpener, and move it to the top edge of the iPad.

Antes de retirar la primera selección de apertura de la esquina inferior del iPad, inserte una segunda selección debajo del borde derecho del cristal frontal para evitar que el adhesivo se vuelva a adherir.

Vuelva a calentar el iOpener y muévalo al borde superior del iPad.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.