Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 100 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 1 vertalen

Stap 1
Remove the following ten screws securing the lower case to the upper case:
Lower Case
  • Remove the following ten screws securing the lower case to the upper case:

  • Three 13.5 mm (14.1 mm) Phillips screws.

  • Seven 3 mm Phillips screws.

  • When removing these screws, note how they come out at a slight angle. They must be reinstalled the same way.

Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:

Drie 13.5 mm (14.1 mm) lange Phillips schroeven.

Zeven 3 mm lange Phillips schroeven.

Let er bij het verwijderen van deze schroeven op dat ze met een lichte hoek uit de laptop komen. Het is de bedoeling dat je ze op eenzelfde wijze terugschroeft.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.