Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 11 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Use a the flat end of a spudger or a fingernail to carefully pop the two digitizer cable connectors straight up from their sockets. To avoid damaging your iPad, pry only on the connectors themselves, not on the socket on the logic board. To avoid damaging your iPad, pry only on the connectors themselves, not on the socket on the logic board.
  • Use a the flat end of a spudger or a fingernail to carefully pop the two digitizer cable connectors straight up from their sockets.

  • To avoid damaging your iPad, pry only on the connectors themselves, not on the socket on the logic board.

スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、ソケットから2つのデジタイザーケーブルコネクタを注意深くまっすぐ持ち上げます。

iPadにダメージを与えないようにするため、ロジックボード上のソケットではなく、コネクタのみを持ち上げてください。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.