Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 11 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 6
Use the flat end of a spudger to gently pry the display cable bracket straight up from the logic board. The display cable connector is adhered to the underside of the bracket, so don’t push the spudger too far under the bracket, or you may damage the connector.
  • Use the flat end of a spudger to gently pry the display cable bracket straight up from the logic board.

  • The display cable connector is adhered to the underside of the bracket, so don’t push the spudger too far under the bracket, or you may damage the connector.

Heble vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers die Displaykabelhalterung gerade vom Logic Board hoch.

Der Displaykabelstecker ist an der Unterseite der Halterung angebracht. Schiebe deshalb den Spudger nicht zu weit unter die Halterung, du könntest sonst den Stecker beschädigen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.