Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 9 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Remove the following two screws securing the top logic board bracket to the rear case:
  • Remove the following two screws securing the top logic board bracket to the rear case:

  • One 1.5 mm Phillips screw

  • One 2.3 mm Phillips screw

拆卸下面两个螺丝,将顶部的逻辑板支架固定在后面的箱子上:

1.5毫米菲利普斯螺杆

一种2.3毫米的菲利普斯螺丝

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.