Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 22 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 13
Remove the following screws securing the front panel assembly cable bracket to the logic board:
Removing the front panel assembly cable bracket screws
  • Remove the following screws securing the front panel assembly cable bracket to the logic board:

  • Two 1.2 mm Phillips screws

  • One 1.6 mm Phillips screw

  • This screw tends to not be attracted to a magnetized screwdriver. Take care not to lose it when removing, and make sure it gets back into the right place—a magnetized screw may interfere with the compass.

フロントパネルのケーブルブラケットが本体ボードにあることを確認してから次のネジを外します。

1.2mmのプラスネジー2本

1.6mmのプラスネジー1本

このネジは磁気ドライバーに対応しないため、取り外しの際には紛失にお気をつけください。作業終了後は正しい位置にネジが取り戻せたか確認しましょう。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.