Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 22 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 12
Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
Disconnecting the battery connector
  • Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.

  • Be careful not to dislodge the small surface-mounted components surrounding the socket.

  • Be very careful to only pry up on the battery connector itself and not the socket on the logic board. If you pry up on the logic board socket or the board itself, you may destroy the socket or damage nearby components on the board.

プラスチック製の開口ツールを使って、ロジックボードのソケットからバッテリーコネクターを丁寧に持ち上げます。

バッテリーコネクターのみ接触するよう十分気をつけて作業を進めてください。ロジックボードのソケットに接触してしまうと、コネクター全体を破損してしまうことがあります。

[title] Disconnecting the battery connector
[* black] Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
[* icon_caution] Be careful not to dislodge the small surface-mounted components surrounding the socket.
[*
icon_caution] Be very careful to only pry up on the battery connector itself and '''not''' the socket on the logic board. If you pry up on the logic board socketsocket or the board itself, you may breakdestroy the connector entirelysocket or damage nearby components on the board.
[* icon_caution] Be careful not to dislodge the small surface-mounted components surrounding the socket.
[*
icon_caution] Be very careful to only pry up on the battery connector itself and '''not''' the socket on the logic board. If you pry up on the logic board socketsocket or the board itself, you may breakdestroy the connector entirelysocket or damage nearby components on the board.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.