Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 22 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 10
Remove the following two screws securing the metal battery connector bracket to the logic board:
Removing the battery connector bracket screws
  • Remove the following two screws securing the metal battery connector bracket to the logic board:

  • One 1.8 mm Phillips screw

  • One 1.6 mm Phillips screw

拆下将金属电池连接器托架固定到逻辑板上的以下两个螺钉:

一个1.8 mm的菲利普斯螺丝

一个1.6 mm的菲利普斯螺丝

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.