Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 12 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 1 vertalen

Stap 1
Use the exposed clear plastic pull tab to peel the battery off the adhesive securing it to the iPhone.
Lifting the battery
  • Use the exposed clear plastic pull tab to peel the battery off the adhesive securing it to the iPhone.

  • If you are having trouble peeling the battery up or if the tab breaks, apply a few drops of high concentration (over 90%) isopropyl alcohol under the edge of the battery.

  • Wait about one minute for the alcohol solution to weaken the adhesive. Use an opening tool to gently lift the battery by its edge.

  • Don't try to forcefully lever the battery out. If needed, apply a few more drops of alcohol to further weaken the adhesive. Never deform or puncture the battery with your pry tool.

  • If there's any alcohol solution remaining in the phone, carefully wipe it off or allow it to air dry before installing your new battery.

  • If you still have trouble peeling the battery up, use an iOpener or hair dryer to heat the rear case of the iPhone and soften the adhesive.

  • Overheating the iPhone may ignite the battery.

Gebruik de uitstekende, doorzichtige plastic treklip om de batterij los te trekken van de lijm die het aan de iPhone bevestigt.

Als je moeite hebt met het loskrijgen van de batterij, kun je een iOpener of een föhn gebruiken om de achterste behuizing, via de achterkant, te verwarmen en zo de lijm te verzachten.

De plasticen treklip is fragiel en kan dus afscheuren. Als de treklip breekt voordat je de batterij los hebt gekregen, ga dan verder met de volgende stappen.

[title] Lifting the battery
[* black] Use the exposed clear plastic pull tab to peel the battery off the adhesive securing it to the iPhone.
[*[* icon_note] If you are having trouble peeling the battery up or if the tab breaks, apply a few drops of high concentration (over 90%) isopropyl alcohol under the edge of the battery.
[*
black] Wait about one minute for the alcohol solution to weaken the adhesive. Use an opening tool to gently lift the battery by its edge.
[* icon_caution] Don't try to forcefully lever the battery out. If needed, apply a few more drops of alcohol to further weaken the adhesive. Never deform or puncture the battery with your pry tool.
[* icon_reminder] If there's any alcohol solution remaining in the phone, carefully wipe it off or allow it to air dry before installing your new battery.
[* icon_note]
If you still have trouble peeling the battery up, use an iOpener or hair dryer to heat the rear case of the iPhone and soften the adhesive.
[* black] The plastic tab is fragile and may break. If your tab breaks beforeicon_caution] Overheating the battery is freed, refer toiPhone may ignite the following stepsbattery.
[*[* icon_note] If you are having trouble peeling the battery up or if the tab breaks, apply a few drops of high concentration (over 90%) isopropyl alcohol under the edge of the battery.
[*
black] Wait about one minute for the alcohol solution to weaken the adhesive. Use an opening tool to gently lift the battery by its edge.
[* icon_caution] Don't try to forcefully lever the battery out. If needed, apply a few more drops of alcohol to further weaken the adhesive. Never deform or puncture the battery with your pry tool.
[* icon_reminder] If there's any alcohol solution remaining in the phone, carefully wipe it off or allow it to air dry before installing your new battery.
[* icon_note]
If you still have trouble peeling the battery up, use an iOpener or hair dryer to heat the rear case of the iPhone and soften the adhesive.
[* black] The plastic tab is fragile and may break. If your tab breaks beforeicon_caution] Overheating the battery is freed, refer toiPhone may ignite the following stepsbattery.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.