Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 11 vertalen

Stap 11
Remove the back cover.
  • Remove the back cover.

  • To install a new back cover:

  • Use tweezers to peel away any remaining adhesive from the phone's chassis. Then clean the adhesion areas with high concentration isopropyl alcohol (at least 90%) and a lint-free cloth to prep the surface for the new adhesive.

  • Peel the adhesive backing off of the new rear glass, carefully line up one edge of the glass against the phone chassis, and firmly press the glass onto the phone.

  • To reinstall the back cover, or to install a back cover without pre-installed adhesive, follow this guide.

  • Be sure to turn on your phone and test your repair before installing new adhesive and resealing the phone.

  • If desired, you may reinstall the back cover without replacing the adhesive. Remove any large chunks of adhesive that might prevent the back cover from sitting down flush. After installation, heat the back cover and apply pressure to secure it. It won't be waterproof, but the glue is usually more than strong enough to hold.

  • You may also need to transfer the camera bezel to your new part. If that's the case, follow our camera bezel replacement guide.

Verwijder de glazen achterkant.

Om een nieuwe glazen achterkant te installeren:

Gebruik je een pincet om overgebleven lijmresten te verwijderen uit het chassis van de telefoon. Maak vervolgens de gelijmde gebieden schoon met hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (minstens 90%) en een stuk stofvrij doek om het oppervlak zo te prepareren voor de nieuwe lijm.

Trek de folie over de kleefstrips van de nieuwe glazen achterkant af, plaats een kant van het glas op de juiste wijze en positie op het chassis van de telefoon en druk de achterkant vervolgens volledig op de telefoon.

Om de glazen achterkant weer te installeren, of om een achterkant zonder vooraf geïnstalleerde kleefstrips te installeren, gebruik je deze handleiding.

Zorg dat je je telefoon weer inschakelt en je je reparatie test voordat je de nieuwe lijm aanbrengt en je je toestel weer sluit.

Als je wilt, kun je de nieuwe achterkant ook zonder vervangende kleefstrips installeren. In dat geval verwijder je grote lijmresten die voorkomen dat de achterkant op de juiste hoogte komt. Hierna verwarm je de achterkant en druk je deze vast om 'm goed te bevestigen. Het zal niet waterdicht zijn, maar sterk genoeg om de achterkant te bevestigen.

Het kan ook nodig zijn dat je de camera-omranding mee moet overzetten naar je nieuwe onderdeel. Als dat het geval is, kun je onze handleiding volgen die uitlegt hoe je deze camera-omranding vervangt.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.