Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 1 vertalen

Stap 1
Remove the eleven 3.7 mm Phillips screws securing the wireless charging coil + antenna assembly. If any screws are difficult to remove even when fully loosened, you can pull them out with tweezers.
  • Remove the eleven 3.7 mm Phillips screws securing the wireless charging coil + antenna assembly.

  • If any screws are difficult to remove even when fully loosened, you can pull them out with tweezers.

Verwijder de elf 3.7 mm lange Phillips schroeven die de draadloze oplaadspoel + de antennemodule bevestigen.

Als er schroeven zijn die moeilijk te verwijderen zijn, zelfs als ze helemaal losgeschroefd zijn, kun je ze eruit trekken met een pincet.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.