Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 5
Remove the four 1.5 mm T3 Torx screws securing the two aluminum covers on top of the two display cable connectors. Use a pair of tweezers to remove the two aluminium covers. Use a pair of tweezers to remove the two aluminium covers.
  • Remove the four 1.5 mm T3 Torx screws securing the two aluminum covers on top of the two display cable connectors.

  • Use a pair of tweezers to remove the two aluminium covers.

Verwijder de vier 1.5 mm T3 Torx schroeven die de twee aluminium beschermplaatjes bovenop de twee schermkabelaansluitingen bevestigen.

Gebruik een paar pincetten om de twee aluminium beschermplaatjes te verwijderen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.