Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 2
Remove the two 2.9 mm T3 Torx screws securing the aluminum cover on top of the main display cable. Remove the cover.
  • Remove the two 2.9 mm T3 Torx screws securing the aluminum cover on top of the main display cable.

  • Remove the cover.

Verwijder de twee 2.9 mm T3 Torx schroeven die de aluminium bescherming bovenop de schermkabel vasthouden.

Verwijder de bescherming.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.