Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 8
Place the straight adhesive strip on the right side of the front panel. If you've already attached the digitizer cable, you'll have to work around/under it to attach this strip.
  • Place the straight adhesive strip on the right side of the front panel.

  • If you've already attached the digitizer cable, you'll have to work around/under it to attach this strip.

Setze den geraden Klebestreifen auf die rechte Seite des Front Panels.

Wenn du das Digitizerkabel schon befestigt hast, musst du dich darunter/darum herum arbeiten, um diesen Klebestreifen anzubringen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.