Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
In the following steps, you will be placing the remaining pieces of adhesive on the front panel. Do not peel the brown backing off the strips just yet.
  • In the following steps, you will be placing the remaining pieces of adhesive on the front panel.

  • Do not peel the brown backing off the strips just yet.

  • Place the largest L-shaped adhesive strip on the top left corner of the front panel.

  • Smooth the strip down from the center out, taking care to not trap any air bubbles between the strip and the front panel.

在接下来的步骤中,你将把剩下的胶粘剂放在前面板上。

不要剥掉棕色的衬纸。

在前面板的左上角放置最大的L型胶粘带。

将胶带从中心向下平滑,注意不要在后盖和前面板之间留下任何气泡。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.