Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3 vertalen

Stap 3
De-route the display data cable from the right clutch hinge and lift it out of the display.
  • De-route the display data cable from the right clutch hinge and lift it out of the display.

右側クラッチヒンジからディスプレイデータケーブルを巻き戻して外し、ディスプレイから持ち上げます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.