Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Engels
Nederlands
Stap 6
Carefully slide the flat edge of your spudger underneath the flex cable below the microphone. Twist gently to separate the microphone, while being careful not to strain or damage the flex cable. If needed, use the point of the spudger to finish separating the microphone from its notch in the front panel.
  • Carefully slide the flat edge of your spudger underneath the flex cable below the microphone.

  • Twist gently to separate the microphone, while being careful not to strain or damage the flex cable.

  • If needed, use the point of the spudger to finish separating the microphone from its notch in the front panel.

Schuif het platte deel van je spudger op voorzichtige wijze onder de flexkabel onder de microfoon.

Draai je spudger rustig om om de microfoon van de lijm te scheiden. Ga hierbij wel voorzichtig te werk en zorg dat je de flexkabel niet onnodig onder druk zet of beschadigt.

Indien nodig kun je de punt van je spudger gebruiken om het laatste deel van de microfoon uit de inkeping in het voorste paneel te halen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.