Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 6
Carefully slide the flat edge of your spudger underneath the flex cable below the microphone. Twist gently to separate the microphone, while being careful not to strain or damage the flex cable. If needed, use the point of the spudger to finish separating the microphone from its notch in the front panel.
  • Carefully slide the flat edge of your spudger underneath the flex cable below the microphone.

  • Twist gently to separate the microphone, while being careful not to strain or damage the flex cable.

  • If needed, use the point of the spudger to finish separating the microphone from its notch in the front panel.

Passez délicatement le bout plat de votre spatule sous de la nappe qui se trouve en-dessous du microphone.

Faites délicatement pivoter la spatule pour séparer le microphone en veillant toujours à ne forcer ni abîmer la nappe.

Si besoin, utilisez la pointe de la spatule pour finir de séparer le microphone de son encoche dans le panneau frontal.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.