Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 6 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 1 vertalen

Stap 1
Remove five Y000 screws securing the logic board connector bracket, of the following lengths:
  • Remove five Y000 screws securing the logic board connector bracket, of the following lengths:

  • Three 1.1 mm screws

  • One 3.1 mm screw

  • One 3.7 mm screw

  • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your iPhone.

Verwijder de vijf Y000 schroeven die het beschermpaneel op het logic board bevestigen, met de volgende lengtes:

Drie 1.1 mm schroeven

Eén 3.1 mm schroef

Eén 3.7 mm schroef

Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroef waarvandaan komt, zodat je deze op de juiste plek weer terug kan schroeven. Zo voorkom je schade aan je iPhone.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.