Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Use a plastic opening tool to disconnect the cellular data antenna cable from its socket on the communications board.
  • Use a plastic opening tool to disconnect the cellular data antenna cable from its socket on the communications board.

プラスチック製開口ツールを使って、コミュニケーションボード上のソケットからセルラーデータアンテナケーブルの接続を外します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.