Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 9 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
The inverter is an extremely thin circuit board that is very delicate and easily cracked. Take care when handling. Use a spudger to raise the end of the inverter out from the clutch cover.
  • The inverter is an extremely thin circuit board that is very delicate and easily cracked. Take care when handling.

  • Use a spudger to raise the end of the inverter out from the clutch cover.

  • Lift the inverter enough to access both cable connectors.

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.