Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 427 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 2
Heat the iOpener for thirty seconds.
  • Heat the iOpener for thirty seconds.

  • Throughout the repair procedure, as the iOpener cools, reheat it in the microwave for an additional thirty seconds at a time.

  • Be careful not to overheat the iOpener during the repair. Overheating may cause the iOpener to burst.

  • Never touch the iOpener if it appears swollen.

  • If the iOpener is still too hot in the middle to touch, continue using it while waiting for it to cool down some more before reheating. A properly heated iOpener should stay warm for up to 10 minutes.

Verwarm de iOpener gedurende dertig seconden.

Tijdens de reparatieprocedure, en terwijl de iOpener afkoelt, kun je deze opnieuw verwarmen in fases van dertig seconden.

Let erop dat je de iOpener niet oververhit tijdens de reparatie. Oververhitting kan ervoor zorgen dat de iOpener barst.

Raak de iOpener nooit aan als deze gezwollen is.

Als de iOpener in het midden nog steeds te heet is om aan te raken, kun je het nog steeds gebruiken, maar moet je wachten tot deze iets is afgekoeld voordat je deze opnieuw opwarmt. Een goed opgewarmde iOpener zou ongeveer 10 minuten warm moeten blijven.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.