Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 7 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Heating the lower edge of the iPhone will help soften the adhesive securing the display, making it easier to open.
  • Heating the lower edge of the iPhone will help soften the adhesive securing the display, making it easier to open.

  • Use a hairdryer or heat gun or prepare an iOpener and apply it to the lower edge of the iPhone for about a minute in order to soften up the adhesive underneath.

加热iPhone的下边缘将有助于软化固定显示器的粘合剂,使其更容易打开。

使用吹风机或加热枪或准备一个iOpener,并将其放置到iPhone的下边缘约一分钟,以软化下面的粘合剂。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.