Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 6 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 8 vertalen

Stap 8
Remove the display assembly.

ディスプレイアセンブリを取り外します。

再組み立ての際、交換用の防水用圧着剤をディスプレイ周辺端に装着する場合はここで作業を一旦中止してください。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.