Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 6 vertalen

Stap 6
Lift the optical drive out of the rear case and pull it away from the side of the rear case to release the strip of EMI tape attached to its surface.
  • Lift the optical drive out of the rear case and pull it away from the side of the rear case to release the strip of EMI tape attached to its surface.

  • The optical drive thermal sensor is still attached to the underside of the optical drive.

Soulevez le lecteur optique hors du boîtier arrière et écartez-le du côté du boîtier de manière à retirer le ruban adhésif EMI collé sur sa surface.

Le capteur thermique du lecteur optique est toujours attaché au dessous du lecteur.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.