Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
Insert the flat end of a spudger between the optical drive connector and the body of the optical drive. Twist the spudger to separate the connector from the optical drive.
  • Insert the flat end of a spudger between the optical drive connector and the body of the optical drive.

  • Twist the spudger to separate the connector from the optical drive.

  • It may be necessary to work from alternating sides of the connector until it is disconnected.

Inserire l'estremità piatta di un inseritore fra il connettore dell'unità ottica e il corpo di quest'ultima.

Ruotare l'inseritore per separare il connettore dall'unità ottica.

Potrebbe essere necessario lavorare alternativamente sui lati del connettore fino alla sua disconnessione.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.