Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Pressing the top of the hard drive bracket down to release it from the rear case requires a substantial amount of force. We recommend laying your iMac stand-side down on a table to avoid knocking it over. Press the hard drive bracket down toward the bottom edge of your iMac to free it from the rear case, then rotate the top of the drive toward yourself.
  • Pressing the top of the hard drive bracket down to release it from the rear case requires a substantial amount of force. We recommend laying your iMac stand-side down on a table to avoid knocking it over.

  • Press the hard drive bracket down toward the bottom edge of your iMac to free it from the rear case, then rotate the top of the drive toward yourself.

向下按硬盘驱动器支架的顶部将其从后壳释放,需要很大的力气。 我们建议您将iMac放在桌子上,以免撞倒。

将硬盘驱动器支架向下移动到iMac的底部边缘以将其从后壳中取出,然后将驱动器的顶部朝向您的方向旋转。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.