Skip to main content

Vooraf vereiste handleidingen: PowerBook G3 Pismo Framework Replacement

Andere handleidingen die deze stappen als vooraf vereiste handleiding bevatten

  1. PowerBook G3 Pismo Logic Board Replacement
  2. PowerBook G3 Pismo PC Card Cage Replacement
  3. PowerBook G3 Pismo Lower Case Replacement
  4. PowerBook G3 Pismo Sound Card Replacement

Handleidingen voorafgaand aan deze handleiding

Referenties Laatste keer gewijzigd