Ga door naar hoofdinhoud

Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.

iPod Classic Vervanging van de batterij

Wat je nodig hebt

 1. iPod Classic Vervanging van de batterij, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
  • Apple heeft de nieuwe iPod's zo ontworpen dat ze erg moeilijk uit elkaar te halen zijn zonder daarbij belangrijke onderdelen te beschadigen. Vanwege de metalen voorste plaat, de metalen achterste behuizing en de 13 (ja, 13!) metalen klemmen die de behuizing vasthouden, is dit een van de moeilijkste iPod's om te demonteren.

  • Ga voorzichtig te werk en houd de waarschuwing dat je je iPod serieus kunt beschadigen altijd in je achterhoofd. Daarbij is het wellicht handig om wat meer plastic openingstools klaar te hebben liggen, aangezien deze makkelijk breken bij het proberen te openen van de iPod. Veel plezier!

  • Zorg dat de Hold-knop op het slotje staat voordat je de iPod begint te openen.

 2. iPod Classic Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
  • Het openen van deze iPod kan erg uitdagend zijn. Raak niet ontmoedigd als het een aantal pogingen kost. Een belangrijk punt is de hoek waaronder je je plastic openingstool in de iPod steekt. Idealiter zou de hoek zo verticaal mogelijk moeten zijn.

  • Steek je plastic openingstool in de naad tussen de voor- en achterkant van de iPod.

 3. iPod Classic Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
  • Steek nog een plastic openingstool in de naad tussen de voor- en achterkant van de iPod, en laat een kleine 4 cm (ong. 3.8) aan ruimte tussen beide tools.

 4. iPod Classic Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
  • Steek een Jimmy of een recht plamuurmes ongeveer 3 mm in de naad tussen de twee openingstools in.

  • Er bevinden zich dunnen, metalen rails langs de binnenkant van de achterste behuizing, dus wees voorzichtig bij het inbrengen je tool.

  • Als je Jimmy of plamuurmes eenmaal langs de klem van de achterste behuizing is geraakt, draai je je mes zo dat deze verticaal komt te staan. Wiebel je tool vervolgens stevig maar voorzichtig naar beneden in de opening.

 5. iPod Classic Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
  • Druk je vingers tegen de zijkant van het achterste paneel om ervoor te zorgen dat deze minimaal verbuigt bij het omhoog wrikken van je mes. Trek je mes vervolgens, zoals te zien is op de foto, naar buiten om de klemmen voor het grootste deel los te maken.

  • De theorie achter deze methode is dat, in plaats van te pogen de behuizing helemaal niet te buigen, deze zo te buigen dat deze later weer makkelijk te herstellen is. Dus iedere verbuiging van de achterste behuizing zorgt ervoor dat de klemmen losser komen te zetten door deze van de iPod weg te trekken.

 6. iPod Classic Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 1
  • Verwijder je mes uit de iPod en steek deze opnieuw in de naad tussen de voor- en achterkant, maar ditmaal dichter bij de bovenste hoek. Gebruik hiervoor dezelfde wiebelmethode als in de vorige stappen.

  • Voorkom, indien mogelijk, dat je de hoek van de achterste behuizing verbuigt.

 7. iPod Classic Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 1
  • Steek een plastic openingstool tussen de voorste en achterste behuizing in de naad aan de bovenzijde van de iPod, tussen de audio-jack en de vergrendeling.

  • Je kunt ook een mes of andere tool gebruiken om een iets grotere opening te creëren voor je openingstool. Voorkom echter dat je de hoek van de achterste behuizing verbuigt.

 8. iPod Classic Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 1
  • Steek een metalen spudger in de opening die je met je plastic openingstool hebt weten te creëren. Steek je spudger in het midden van het scherm in de opening.

  • Het is erg makkelijk om in deze stap een deuk of vouw in de achterste behuizing te drukken. Probeer daarom bij het losmaken van de klem te zorgen dat je metalen spudger op de rand van de achterste behuizing roteert in plaats van de behuizing naar buiten te duwen.

  • Zorg dat de enkele klem aan de bovenzijde van de iPod los komt met behulp van je metalen spudger.

 9. iPod Classic Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 1
  • Steek een openingstool in de naad tussen de voor- en achterkant van de iPod, nabij de rechter bovenhoek.

 10. iPod Classic Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 1
  • Steek nog een openingstool in de naad tussen de voor- en achterkant van de iPod. Steek je tool deze keer aan de rechterzijde van de iPod, net onder de rechter bovenhoek.

  • Het kan handig zijn om een opening te creëren met behulp van de openingstool die in de opening in de rechter bovenhoek zit.

 11. iPod Classic Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 1
  • Verwijder je plastic openingstool uit de opening bij de rechter bovenhoek en verplaats deze richting de onderste helft van de rechterkant. Laat ongeveer 3.8 cm aan ruimte tussen de twee openingstools inzitten.

 12. iPod Classic Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 1
  • Steek je Jimmy of mes op voorzichtige wijze en onder een kleine hoek ongeveer 3-4 mm in de opening, tussen de twee openingstools.

  • Ook hier lopen er dunne metalen relingen langs de binnenkant van de achterste behuizing. Wees dus voorzichtig en houd dit in je achterhoofd bij het inbrengen van je tool.

  • Als je tool de klem van de achterste behuizing eenmaal los heeft weten te krijgen, breng je je tool in een rechtopstaande positie en wiebel je deze recht omlaag de iPod in.

  • Houd de rand van de achterste behuizing tegen om het buigen van de behuizing tegen te gaan. Probeer je tool op minimale wijze te buigen om ervoor te zorgen dat de klemmen in de achterste behuizing van de iPod losgemaakt worden.

 13. iPod Classic Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 1
  • De metalen klemmen in de buurt van de hoeken zijn berucht om het vast willen pakken van het voorste paneel. Het is noodzakelijk om deze klemmen los te maken om de iPod te kunnen openen.

  • Steek je metalen spudger op voorzichtige wijze in het gebied nabij de koppige metalen klem.

 14. iPod Classic Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 1
  • Wiebel je metalen spudger op rustige wijze naar beneden zodat deze de achterkant van de achterste behuizing bereikt.

 15. iPod Classic Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 1 van 1
  • Begin met het losmaken van de klem die in het voorste paneel zit.

  • Het is vrij gemakkelijk om een significante deuk in de achterste behuizing te creëren tijdens deze stap. Zo'n deuk is niet makkelijk te herstellen. Zorg dat de metalen spudger op de rand van de achterste behuizing roteert in plaats van de rand naar buiten duwt.

 16. iPod Classic Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 1 van 1
  • Blijf het voorste paneel naar boven duwen tot de metalen klem los komt.

 17. iPod Classic Vervanging van de batterij: stap 17, afbeelding 1 van 1
  • Er zijn twee lintkabels die de achterste behuizing met de rest van de iPod verbinden. Zorg dat je, in de volgende stap, voorzichtig te werk gaat en voorkomt dat je de lintkabels beschadigt.

  • Pak het voorste paneel met je ene en het achterste paneel met je andere hand vast.

  • Adem diep in!

  • Maak de resterende klemmen in de achterste behuizing op rustige wijze (RUSTIGE WIJZE!) los door de bovenkanten van beide helften van elkaar weg te trekken (denk aan de onderkant van de iPod als een scharnier). Voorkom dat je de lintkabels, die beide helften met elkaar verbindt, beschadigt.

 18. iPod Classic Vervanging van de batterij: stap 18, afbeelding 1 van 1
  • Gebruik een spudger om de vergendeling op het contact open te klappen. Deze vergrendeling houdt de kabelaansluiting in het contact vast.

  • De vergrendeling hoeft slechts een millimeter of twee omhoog worden geklapt. Het contact is erg kwetsbaar en een teveel aan kracht kan het contact van het logic board aftrekken.

  • Schuif de oranje lintkabel uit het contact.

 19. iPod Classic Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 1 van 1
  • Plaats de achterste behuizing naast de iPod zelf en wees voorzichtig dat je de kabel van de audio-jackaansluiting niet beschadigt.

 20. iPod Classic Vervanging van de batterij: stap 20, afbeelding 1 van 1
  • Til de harde schijf met een hand omhoog zodat je bij de lintkabel van de audio-jackaansluiting eronder kunt.

  • Gebruik een spudger om de plastic lip, die de lintkabel van de audio-jackaansluiting op z'n plek houdt, omhoog te duwen. De lip zal 90 graden omhoog komen en de lintkabel vervolgens uit z'n grip loslaten.

  • Schuif de oranje lintkabel van de audio-jackaansluiting uit het contact.

  • De achterste behuizing is nu als het goed is los gekomen van de rest van de iPod.

 21. iPod Classic Vervanging van de batterij: stap 21, afbeelding 1 van 1
  • Wat rest is het herstellen van de schade die het verwijderen van de iPod-onderdelen heeft veroorzaakt. De kans is groot dat op z'n minst een van de metalen klemmen in de achterste behuizing naar boven is gebogen. De klemmen moeten allemaal naar beneden wijzen om de achterste behuizing weer terug te kunnen plaatsen.

 22. iPod Classic Vervanging van de batterij: stap 22, afbeelding 1 van 1
  • Pak de brede, vlakke zijde van de metalen spudger vast en duw de klem omlaag. Pas hierbij op dat je de dunne, metalen reling (waar de klem aan vastzit) niet lostrekt. Als alternatief kun je ook een tang pakken om te voorkomen dat je uitschiet en riskeert de audio-jackaansluiting te beschadigen.

  • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de onderdelen van en rondom de audio-jackaansluiting beschadigt bij het terugbuigen van de klemmen.

 23. iPod Classic Vervanging van de batterij: stap 23, afbeelding 1 van 1
  • Zet de achterste behuizing op een schoon en hard werkoppervlak op de zijkant neer. Duw de behuizing vervolgens stevig naar beneden om de rand van de behuizing terug te duwen op de juiste plek.

  • Het kan nodig zijn om dit een aantal keer te herhalen om de optimale rechtheid terug te krijgen. Het is overigens beter om de rand iets meer naar binnen te hebben staan dan iets naar buiten, aangezien het terugplaatsen van het voorste paneel ook de rand van de achterste behuizing terug zal duwen.

  • Nu het achterste paneel weer hersteld is, kun je verder met het repareren van je iPod!

 24. iPod Classic Vervanging van de batterij: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPod Classic Vervanging van de batterij: stap 24, afbeelding 2 van 2
  • De batterij is door middel van wat lijm in de achterste behuizing bevestigd. Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de oranje kabel van de audio-jackaansluiting en de lintkabel van de "hold"-knop niet scheurt of per ongeluk mee los trekt.

  • Gebruik een spudger om de batterij en de aangesloten oranje kabel uit de iPod te tillen. Als je een 160 GB iPod hebt, zal de batterij dikker zijn dan de batterij die je op de afbeelding ziet.

  • Als je moeite hebt met het verwijderen van de batterij kun je ook gebruik maken van een föhn of een warmtepistool. Richt deze op de achterkant van de iPod om de lijm, die de batterij op z'n plek houdt, te verwarmen en verzwakken. Voorkom dat je de batterij oververhit.

Conclusie

Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.

614 andere personen hebben deze handleiding voltooid.

Met dank aan deze vertalers:

en nl

92%

Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›

iRobot

Lid sinds: 09/24/09

1 Reputatie

636 handleidingen geschreven

82 opmerkingen

Bought an extra pair of the blue opening tools ... they both broke trying to open the case. Guess this one was a bit more stubborn. What saved me was the mini-screwdriver on a Leatherman Micro multitool & the iFixIt Metal Spudger.

cyberneticranger - Antwoord

Insert a plastic opening tool into the seam between the front and back of the iPod.

This is not possible for ipod 6th gen, I think ifitit may did for 5th gen?

linhaiyxs - Antwoord

It IS possible and it's really REALLY tough. The plastic tool included in this set is enough to keep seams open where they show in steps 2 and 3 just wide enough for you to put something else in there. But to start them, I used an exacto like blade. When I did this job, I had 3 regular spudgers, the 2 tools provided here, 4 different style green spudgers from somewhere else, 5 large 'guitar picks' sold here to cut the glue holding new iMac screens to the case, the metal spudger, and an exacto type blade.

It was still an incredibly laborious job and although the iPod is back together and works perfectly, one of the seams is bent out a little.

Mike Strum -

Well, *that* was interesting!

Firstly, as a few have mentioned here, the 6th-generation classics are more tightly-sealed than their immediate forebears, so the otherwise-useful plastic tools included in the battery-replacement kit won't cut it all by themselves; artful (and careful!) application of the metal spudger tool was also required. Thankfully, years of freelance IT work on recalcitrant Macs of all stripes helped prepare me for this bit of improvisation, even though this was the first time I've taken a crack at an iPod (my own 120GB classic - thin version). Happily, other than twisting that one metal clip near the headphone jack - apparently impossible to avoid - and some very minor cosmetic damage, the balance of work went without a hitch. I speculate why Apple makes us go though this, but that's for another thread. Thanks for the kit and tools!

barrettwbenton - Antwoord

LOL! The reason they make it hard to service is that Apple Authorized repair wants $360.00 US to replace the battery!

deaconblues -

Voeg opmerking toe

Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 179

Afgelopen 7 dagen: 1,243

Afgelopen 30 dagen: 5,606

Altijd: 994,410