Help

Bewerk geschiedenis: Ukujamisela Ipompo Yehlathi Yesikhuphukeli Sephayiphu Edlulisa Amanzi (Usebenzisa Ipoto Yennyawo Ezintathu)

Andrew Optimus Goldberg
(Goedgekeurd door Andrew Optimus Goldberg)

Jeff Suovanen
(Goedgekeurd door Jeff Suovanen)

iRobot
(Goedgekeurd door iRobot)