Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Help
Bewerken van stap 26 —

Stap type:

Sleep om te herschikken

Use the modified MagSafe Cable to power and recharge your MacBook with HyperJuice external battery. The LED light on the Small Magic Box will light green during use.

Connect the modified MagSafe Cable to the MacBook Car Charger to power and recharge your MacBook in the car.

Connect the Small Magic Box to the socket in the Large Magic Box to regain the original functionality of the Apple MacBook Power Adapter, i.e. to power the MacBook. We hope you like our Magic Box solution.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.