Skip to main content
Help
Bewerken van stap 3 —

Stap type:

Sleep om te herschikken

Peel back the orange tape covering the Bluetooth board so you can access the data cable connector.

Disconnect the data cable from the Bluetooth board.

Lift the Bluetooth board out of the computer.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.