Skip to main content
Help
Bewerken van stap 1 —

Stap type:

Sleep om te herschikken

Using the Philips #00 screwdriver, undo the screw on the memory module cover, labeled "M."

This screw will remain in the panel.

Pull the cover away from the laptop using your finger.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.