Skip to main content
Help
Bewerken van stap 4 —

Stap type:

Sleep om te herschikken

Remove keyboard by prying it open with a spudger.

The keyboard is secured with adhesive, be careful!

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.