Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Help
Bewerken van stap 4 —

Stap type:

Sleep om te herschikken

Before cleaning DVD lens, make sure that the front of the device is facing towards you.

Note that the DVD component of the device is boxed in red.

To access the DVD lens, spin the gear circled in image two counter-clockwise until the lens is exposed.

Clean the lens by GENTLY rubbing with a microfiber cloth and a cleaning solution of your choice.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.