Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Help
Bewerken van stap 9 —

Stap type:

Sleep om te herschikken

Pry the following connectors straight up using the flat end of a spudger:

SD board cable connector

Volume control cable connector

The lower case should now be completely detachable from the upper case of the DSi XL.

Thankfully, Nintendo designed the DSi XL to eliminate a long ribbon cable spanning the width of the old DSi.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.