Ga door naar hoofdinhoud
Help
Bewerken van stap 16 —

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap type:

Sleep om te herschikken

Phatha isikrufu sephayiphu amanungu ambalwa ngaphezu kwesihlanganisi egadangweneli.

Usebenzisa isikrufu sephayiphu, uyasikrufulula esigabeni sokuthoma sesikhuphukeli phayiphu edlulisa amanzi ehlanganweni.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.