Ga door naar hoofdinhoud
Help
Bewerken van stap 1 —

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap type:

Sleep om te herschikken

Beka isikrufu sinye phezu kwepompo yesikhuphukeli sesitja samabowhudu.

Beka esinye isikrufu kuzungeza ngaphasi kwebhowudu.

Dosa iinkrufu uzihlukanise bona zigedlise amabhowudu.

Buyelela isenzekwesi emabhowudwini amathathu aseleko.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.