Help
Bewerken van stap 1 —

Stap type:

Sleep om te herschikken

Lift LCD screen gently.

Disconnect ribbon cables from ports.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.