Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Help
Bewerken van stap 5 —

Stap type:

Sleep om te herschikken

Now we need to test the logic board. Measure the boot current. The current reading is normal.

Continue to assemble the phone and test. The phone turns on normally. Go to Settings > Siri & Search. We can see that ‘Listen for Hey Siri’ has not been enabled.

Enable ‘Listen for Hey Siri’ and set up ‘Hey Siri’ on the phone. ‘Hey Siri’ set-up has been completed.

Go back to the home screen and invoke Siri by muttering the words ‘Hey Siri’. Siri is opening on the phone this time.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.